14 til 21 år Kampen

07-11-2015

Jeg byder alle jer ( fra 14 år op til 21 år ) velkommen her.

 
 

Velkommen til Analyse-Spillet der henvender sig

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


 

  Død over de kristne

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 Læs tidligere indlæg her

 


 

Ole Hasselbalchs besked til den danske ungdom

 http://www.amren.com/features/2015/06/refugee-invasion-is-european-suicide/

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 With Open Gates: The forced collective suicide of European ...

 Billeder af bådflygtninge

 


 

Nationalstaten Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Jeg vil gøre alle jer ( mellem 14 år og 21 år ) opmærksom på = at hvis i vil overleve = hver især = så er det også = op til jer hver især = trods andre indre uenigheder = at kæmpe den nødvendige demokratiske kamp = for i fællesskab = at bevare Danmarks.   

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov  

Min vurdering er denne ( efter godt 7 års analyser ) hvis i ikke kan blive enige om = i fællesskab = at bevare vores Danske Grundlov  

 Så vil i miste jeres hoved.  

Saxo-Poul

 Vi/os  alle ( De Danske Danskere ) kan kun bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Hvis alle os/vi ( De Danske Danskere ) bliver meldt ud af EU

fordi

  EU er Europas fjende

www.Trykkefrihed.dk

Billeder af Kort over europa

 Torben Mark Pedersen

Torben Mark Pedersen

  EU-kommissionens afkristningsprojekt

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

Billeder af Kort over europa

<strong style

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529853  

 EU-kommissionens afkristningsprojekt 

Bliver Danmark igen = Herre i eget hus  ???

 Mogens Camre

Mogens Camre = National Politisk = Frontkæmper

 Kæmper Videre

 

    

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Læs mere   

Kommentar fra Mogens Camre 

 

 Medforfatter = til en ny bog = Tak for det.

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529847 

www.Spydet.blogspot.dk

Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 www.Sabbat-Kristne.dk

www.Uriasposten.net

www.DenKorteAvis.dk

www.Kulturkloeften.dk

www.DenDanskeForening.dk

  www.Nationaldemokraten.dk   

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere årvågenhed"

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010

 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 De unge mellem 14 år og 21 år bør vide det

som deres forældre aldrig fik at vide = på grund af massiv Censur.

Det kaldes også

www.TavshedensTyranni.dk

 


 

 På disse Universiteter i USA uddannes  Jesuitter. 

Boston College[1]     Canisius College[3]    Le Moyne College   

Association of Jesuit Colleges and Universities - Wikipedia

 

 

A statue of Ignatius of Loyola was dedicated in 2000 and was relocated to the lobby of the Klarchek Information Commons

 Loyola University Chicago

 


 

 

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

Billeder af Albert Pike

Albert Pike - Wikipedia, the free encyclopedia

 


 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk 

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

 

 

 


 

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).


Der er planer om en ny global Verdensorden = uden Nationale grænser. Derfor kan det være nyttigt at vide lidt mere = om den udvikling = der har ført til dette resultat. DR = kan jo ikke klare = at berette om alle begivenheder der finder sted = her på jorkloden = eller som har fundet sted.

Islamic conquest of India. Bloodiest in the history of World ...

www.youtube.com/watch?v=TMY2YV9WucY
30/03/2012 - Uploadet af IndianHiddenNews
The video is full of logical and historical errors told in a biased manner. The Indian intellectuals have a very ...

 Derfor er min opfordring til alle unge mellem 14 år og 21 år denne =

i samler jer i små analyse-grupper på 3. personer og dyrker

analyse-spillet.

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Mortens EU-skole afsnit 1 - om Euro - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vymtQhk0Rzo
5. maj 2009 - Uploadet af danskfolkepartieu
Morten Messerschmidt er Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget 2009. Se ...

 


 

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Katrine Winkel Holm

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 ---------------

 Måske kan i hente Pjeser eller foldere ved at kontakte disse Politiske Partier = eller hos de foreninger = som jeg her vil nævne. I kan eventuelt også overtale en = eller flere af jeres forældre til at melde sig ind i en af disse foreninger.

 


  Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

Enlige Mødre


 

 Unge kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


www.sabbat-kristne.dk/243947134

Hvor er Helligånden = Where is The Holy Spirit  ???


 

Bible Prophecy And Islam by Bill Federer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FPVECpzfYqc
30/01/2015 - Uploadet af mikayla murphy
Bible Prophecy And Islam by Bill Federer About www.americanminute.com WILLIAM J. FEDERER is a ... 

William J. Federer | Facebook

 


Want your mind blown Watch this video FULL LENGTH The ...

https://www.youtube.com/watch?v=pv7E7Q3fsLo
14. nov. 2012 - Uploadet af di de
ThePersecuted7 1,603,992 views. 58:04. Want your mind blown WATCH THIS MOVIE! Ring of Power full ...

 


 

Du kan høre lidt National Europæisk musik på dette Link   

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 fra 28 NATIONALSTATER i Europa

 


ANALYSE-SPILLET

henvender sig specielt til de unge = der er mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

 


 http://www.advarselspartiet.dk/380611127

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304

  


Er du bimlende historieløs  ???

 http://www.vilde-teorier.dk/427634917