Fra 14 år til 21 år

Præsenteret 20. oktober 2015 
 
Analyse-Spillet for de 14 årige til de 21 årige
 

 
ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

   

 www.UriasPosten.net

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.DenKorteAvis.dk

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939   

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


Mellem 14 år og 21 år

Analyse-Spillet

 Analyse-Spillet henvender sig specielt til unge mellem 14 år og 21 år.

Det gør det = fordi der rundt om på hele jordkloden = her i 2015 = der finder der hele tiden = store forandringer sted. Disse forandringer kan betyde = at dem af jer = der kan tænke = måske får brug for = at i tænker jer om en ekstra gang ???

Det er jo trods alt specielt = jeres fremtid = det drejer sig om. Så hvad vil i stille op med fremtiden ??? Der er 7 år mellem 14 år og 21 år = og det giver jer 7 år = hvor i har mulighed for = at tænke jer godt om = inden i tager store og afgørende beslutninger = om jeres fremtid. Så inden i begynder med at Kick-starte jeres hjerner = ved at lade jeres hjerneceller i jeres to hjernehalvdele = kommunikere med hinanden = så synes jeg = at jeg vil præsentere denne = danske Folkevise sang for jer

Iben Hasselbalch Tankens Magt - YouTube

 Billeder af iben hasselbalch

Flere billeder af iben hasselbalch

 Jeg håber denne sang = den kan inspirere jer til = at i lige tænker jer om en ekstra gang = inden i tager jeres livs mest afgørende beslutninger. I kan læse på dette Link

www.sabbat-kristne.dk/243947134

hvordan Analyse-Spillet skal spilles.


 Det som burde give baggrund for lidt ekstra tænksomhed = det er dette udsagn eller ønske = som lyder således.

 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 Det = denne tidligere Præsident i USA taler om = det er en

Verdensregering

der laver love = der skal gælde for alle mennesker = på hele jordkloden. De kalder det for en

New World Order

 Dem = der ønsker en sådan ny verdensorden = ønsker alle Nationale grænser nedlagt. Det er muligt = at stemme på politikere = der ønsker en sådan ny verdensorden = uden grænser = hvilket vil føre til = at alle de 28 Nationalstater = der findes i Europa = de bliver nedlagt = og deres lovgivning bliver = ikke eksisterende.

Det kan i så overveje = om det er hensigtsmæssigt = for jeres fremtid.

Mit ( personlige ønske ) det er at bevare = mit/vores fædreland Nationalstaten Danmark

 og det anser jeg for umuligt = hvis ( vi = de ) Danske Danskere = ikke selv kan bestemme = hvem der må bo her i mit/vore fædreland

Nationalstaten Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 Men jeg ønsker også = at alle de andre Nationalstater i Europa = de beholder deres deres fædreland = det fædreland i Europa = som de er vokset op i.

Nationalstaten Danmark

Billeder af Kort over europa

Billeder af mellemøsten

 Jeg håber også = at de 28 Nationalstater = der er medlem af EU = her i 2015 = der er medlem af EU

at de vil kæmpe for at bevare = deres Nationale grænser.

Så jeg håber = at disse 28  Nationalstater = vil stræbe efter at bevare deres grænser og deres Nationalstat. Men ikke nok med det = jeg håber også = at de vil oprette deres eget statslige og Nationale internet. 

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 

 Læs mere   

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

   http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 www.UriasPosten.net

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.DenKorteAvis.dk


 

  ER DU DANSKER   ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

-------------------

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 

 

Vi

Det Danske Folk 

kan jo stemme = på nogle andre = Politiske Partier

ved det næste Folketingsvalg.

http://www.forsvarspartiet.dk/25178992 

Nemlig nogle Politiske Partier = der ønsker at bevare en af

Danmarks mest Grundlæggende Værdier

som er

Danmarks Riges Grundlov af 1953  

 Flere billeder af danmarks grundlov 1849

 Jyske Lov

Danmarks Riges Grundlov

Grundlovsnyt - YouTube

 

 Christian Langballe, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard      

Christian Langballe = er = Folketingsmedlem for  www.df.dk

 En kamp op ad bakke - men medlemstallet er stigende.

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk 


 På dette link = er der så mange nye og interessante oplysninger = at det kan være nødvendigt at lytte til dem flere gange = for at forstå betydningen af disse for mig nye oplysninger.

 

Moret & Battis: Jade Helm-Ukraine-Pope-UN post 2015 ...

www.youtube.com/watch?v=H6xiZhfYUmI
20. jul. 2015 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
Moret & Battis: Jade Helm-Ukraine-Pope-UN post 2015 Agenda are one integrated Jesuit ...

 


 Når vi alle her i Europas 28 Nationalstater = der er medlemmer af EU = i over 40 år = har været udsat for = at væsentlige oplysninger = har været udelukket fra det offentlige rum = så er det naturligvis svært at tro på. Den form for at holde væsentlige oplysninger ude fra det offentlige rum = det kaldes for

www.TavshedensTyranni.dk

 og det er der skrevet denne bog om. Det viser sig nu = her i 2015 = at millioner af mennesker rundt om på jordkloden = fortæller mange interessante skjulte sandheder = som fortæller mere og mere = som tyder på = at bestemte familier = har styret udviklingen på jordkloden i flere tusind år.

Er det muligt ??? 

Det kan være muligt = hvis bestemte familier = de overordnet bestemmer over disse områder = og forklæder deres magt = som en falsk religion.

 Det kræver = at disse familier = har kontrol over disse områder =

Politisk Kontrol. Økonomisk Kontrol. Juridisk Kontrol. Militært Kontrol  Kulturelt Kontrol = Kontrol over medierne = samt = kontrol over al Religion.

 Så = her er noget at ( Analysere ) en gang hver uge = i de 7. år = i er mellem 14. år og 21 år. ved at spille Analyse-Spillet. På de Links = der findes i = Analyse-Spillet = har i adgang til meget viden = som kan danne udgangspunkt for jeres videre analyser.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Min opfordring den er = Oplys-Jer-Selv = i små grupper.

 www.123hjemmeside.dk

 

I kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Lad mig lige oplyse et af mine synspunkter. Ingen bestemmer = hvem der er deres forældre _ men her i mit/vores fædreland

Nationalstaten  Danmark

står enhver til ansvar over for

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

 Ingen bestemmer om de er født som = Ashkenazi Jews = eller som Ashkenazi Jews = eller har forældre = der tilhører en anden slægt. Med det vil jeg sige = at uanset race eller slægt = så gælder  

Danmarks Riges Grundlov

her i mit/vores fædreland

Nationalstaten  Danmark

Her er det efter min opfattelse at vide at

Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf  140

ikke hører hjemme i Danmarks Grundlov.

De er efter min opfattelse = inspireret af den lovgivning = som de bruger i Saudi-Arabien = hvor det er Religionen = der bestemmer hvad der er lov = og i Saudi-arabien = der gælder Koranens Sharia-love. Så hvordan virker Koranens Sharia-love så i Saudi-Arabien  ??? Her er et eksempel = fra virkelighedens verden

Læs mere   

Hvis jeg er rigtigt orienteret = så må kvinder heller ikke køre i bil. Hvis vi ser på forsikrings-selskabernes statestikker her i vesten = så er mænd indvolveret i flere bilulykker end kvinder - så hvis trafiksikkerhed blev prioriteret højest = så burde det være forbudt for mænd at køre i bil. Men en straf på 1000 piskeslag = for at starte en sådan hjemmeside = som den hjemmeside = som jeg præsenterer her

www.123hjemmeside.dk

det vil efter min opfattelse = blive normal lovgivning = her i mit/vores fædreland 

Nationalstaten  Danmark

hvis ikke

Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf  140

bliver fjernet fra

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

 og det vil efter min opfattelse = kun ske = hvis vi får valgt = nogle andre Politikere ind i vores Folketing. Jeg vil ikke bestemme hvilke Politikere = som i kan finde på at stemme på = men jeg har foreslået = at få disse alternative = Politiske Partier = valgt ind i Folketinget = som findes på dette link. 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

Personligt har jeg valgt at melde mig ind i det Politiske Parti

Dansk Samling

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/ 

Morten Uhrskov Jensen

EU-kommissionens afkristningsprojekt

 

Morten Uhrskov

 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

Af Morten Uhrskov Jensen
17.07.15, 16:45
Der kan være grund til at minde om, hvad jeg mener, og hvad jeg ikke mener om udlændingepolitikken. Læs mere
 

Jeg vil lige præsentere mig selv = og samtidig bemærke = at jeg er

Luthersk Kristen

selv om jeg spiller = Poker om penge = og andre slags spil om penge.

 http://www.pokerpartiet.dk/8976395 

Jeg er opdraget efter

De 10 Katolske Bud = der står i = Den Danske Lutherske Katekismus = der blev udgivet i 1925 på den Gyldendalske Boghandel i København.

Jeg er både døbt = og konfirmeret  = og det betyder = at jeg bekræftigede dåbsbefalingen = dengang jeg = som 14 årig blev konfirmeret. Sådan lyder trosbekendelsen = på mit modersmål = som er dansk. .

 

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Det var hvad jeg sagde = ja til = da jeg blev Konfirmeret.

 Med venlig hilsen =

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 


Så hvad har det så betydet = at leve efter = De Katolske 10 Bud = der står i den "Danske Lutherske Bibel" = når man tilhører bunden af bunden af bunden = i vores danske samfund. Det betyder = at jeg ikke snyder = når jeg spiller Poker = eller andre spil om penge.  

http://youtu.be/C_fHScmyWTA 

 

 

 Det mest farlige = det er naturligvis - når snyderiet er sat i system.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Det mest farlige snyd = det er religiøs snyd = fordi det er et spørgsmål om at opnå ( det evige liv ) eller ikke at opnå ( det evige liv ).

 Så hvem har interesse i at forfalske Bibler ??? 

www.sabbat-kristne.dk/390099042

( Guds søn = Jesus )

har sagt = En Religion = skal kendes på dens frugter. Gør Koranens budskaber = de muslimske kvinder = til lykkelige kvinder ???

 http://www.about-truths1.dk/416920063 

 


Nye religiøse teorier går ud på = at det er de samme familier = der har regeret her på jorden = i tusinder af år. Kan det nu også være rigtigt ???


 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

  http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 www.123hjemmeside.dk

 

The Role of the Illuminati's Occult Philosophy in 9/11 - Fritz ...

 

www.youtube.com/watch?v=6L2yfxDvf9o
09/09/2013 - Uploadet af Anthony Hilder
A rcoones video."The Role of the Illuminati's Occult Philosophy on 9/11" Fritz Springmeier recent ...

 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk 

 


 

 www.123hjemmeside.dk

 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk 

 --------------

2-Leuren Moret: Russia aids humanity against Jesuitism ...

www.youtube.com/watch?v=TueJDp1BdK8
28. sep. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
Part 2-Leuren Moret: Russia protects humanity against Jesuitism, as did Tsar Alexander II (US Civil War ...

 

Findes der bøger = som Danmarks intellektuelle Ungdom = endnu ikke har læst = fordi de ikke findes på Danmarks Biblioteker ???

 


 

Maria Stenz - Hvor er alle drømmene 1973 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Jf5Ov-j06kE
28. jul. 2009 - Uploadet af negramDKbent
A Sweedish song in a Danish version back in 1973. A friend of mine ash; Why can't I find this song on YouTube?
 

 Dette var så min måde at mindes på = at

Mogens Glistrup

blev valgt ind i Folketinget i 1973 med 28 mandater

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

 -----------

Danmarks højtider = kan findes på dette Link = under overskriften

Mærkedage

www.Danskkultur.dk

 


 http://www.about-truths1.dk/416920068 

 Interview med Morten Messerschmidt i EU-Parlamentet, 31 maj 201 

Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

I Danmark er Morten Messerschmidt medlem af ( www.Danskfolkeparti.dk ) 

 


 

Messerschmidt analyserer David Camerons EU-tale ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xtcw-M2PVgM
23. jan. 2013 - Uploadet af EU-aktuelle Nyheder
Pressemeddelelse i forbindelse med David Camerons EU-tale d. 23/1-2013 Messerschmidt: EU ...
 

 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk 

 


Præsenteret her 23. oktober 2015 

29. år i EU-Parlamentet = må give nogle erfaringer = alle kommende danske EU-Parlementarikere = kan lære noget af. Her er der en debat = fra 2013 = hvor der efterfølgende blev stillet gode interessante spørgsmål.

Hvad Er Demokrati I EU - JP Bonde - Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=TCjJVpOBdos
18. jul. 2013 - Uploadet af MarineretTVM
Hvad Er Demokrati I EU ? - Denne gang med Jens Peter Bonde, EU-parlamentariker - Part 1 ...

Har Island vist den økonomiske vej for fremtidens medlemslande i EU ???    

 


 

 EU-Valget der foregår den 3. december 2015 nærmer sig = og så for at alle danske vælgere = kan give deres stemme til EU-Valget = på et så oplyst grundlag som muligt = så er der her endnu et oplysende indlæg om det kommende EU-Valg.

  

CEPOS Gå-hjem-møde - Morten Messerschmidt: Er EU en ...

 

www.youtube.com/watch?v=ihDmOpr0yqA
12. feb. 2013 - Uploadet af CEPOSdk
CEPOS Gå-hjem-møde - Morten Messerschmidt: Er EU en trussel mod friheden? ... Den 2. marts 2011 ...

 


 

http://killthebank.net
 

 

Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

Enlige Mødre

 

 Lidt om Penge og samfund

Penge skabt som gæld - Det moderne slavesystem - YouTube

 Video til Ytringsfriheden under pres - Kridtskriveri registreres som politisk hærværk

 


 

www.sabbat-kristne.dk/243947134

IM = Indre Mission


 Der er som bekendt en ny verdensorden på vej = og derfor kan det være interessant = at tjekke Fundamentet for sin kristne tro. Nemlig

 Guds Lov = De 10 Bud

 Danmarks Kristne højtider ( mærkedage ) findes på dette link

www.danskkultur.dk

 


 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

 

Hvilke 10 Bud findes der så = at vælge imellem = på den religiøse markedsplads ???

 

blogbalderorg - YouTube


 Religion er ganske interessant = set fra en historisk indfaldsvinkel.

 2017 - 500 år efter Luther!

Reformationen fandt sted for cirka 500 år siden. Er det noget som DR = bør omtale ifølge den nye aftale = hvor danskernes kristne kulturarv = skal fremhæves lidt mere = hvis DR skal være lidt mere fremme i skoene = når det gælder danskernes Kristne Kulturarv  ???

 Værdikommissionen blev nedlagt = før den fik aflagt rapport.

Regeringen nedlægger værdikommission | Berlingske Politiko

Værdikommissionen - www.oplys-dig-selv.dk

Det var så en tidligere Dansk Kaos-Pilot der blev udnævnt til Kulturminister = der udførte dette Politiske stunt = og fik nedlagt Værdikommissionen - og officielt fik lukket denne debat og = efter min opfattelse = med et radikalt fingeraftryk.

 

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 


MAJ  2015 

Kender "Danmarks Kirkeminister" Guds Segl  ??? 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Kristendommen

  


 

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

www.youtube.com/watch?v=KK3eh4Z5Ko4
27/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
Giving scientific evidence to prove a literal six-day creation, Dr. Kent Hovind refutes evolution's proposition ...

 www.Tro-eller-Overtro.dk

 


Forfatter = Lene Andersen

Jeg forstod på ( Forfatter Lene Andersen ) at hun var ved at konvertere til Jødedommen. Det har fået mig til = at stille dette spørgsmål = hvem er i virkeligheden ( jøder = Jews ) ???

 Hvis jeg husker rigtigt = så har ( jøder og Jews ) samme religiøse lov = som udgangspunkt for deres Religion ( nemlig = De 10 Bud ) som Moses modtog på Sinaj-bjerget.  


The Quigley Formula - G. Edward Griffin lecture - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ynVqPnMQ2sI
11. jan. 2012 - Uploadet af StandUpForLiberty
An excellent lecture by G. Edward Griffin entitled "The Quigley Formula: A conspiratorial view of history ...
 
 

 


 Guds Segl

 findes kun i de 10 bud = der findes i Bibelen

og måske også i Jødernes

Tora-Ruller.

 Billeder af jødernes tora ruller

Billedresultat for Jødernes Tora Ruller

 Flere billeder af jødernes tora ruller

 Hvordan lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i Bibelen  ???


 I min danske Bibel lyder de således

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Således lyder ( De 10 Bud ) i min Katekismus

Trykt i 1925 i København på Gyldendalske Boghandel. 

 Min religiøse teori er den = at de 10 Katolske Bud = der står i min Katekismus fra 1925 er menneskabte Bud.

Der har efter min opfattelse foregået

Massive Religiøse Juridiske Fiflerier.

Den største synd = der kan foregå = på denne jordklode = det er = at forfalske

Guds Lov = De 10 Bud.  

Derfor er jeg ikke

  Katolik


 Jeg har derfor meldt mig ud af

Folketingets  Folkekirke

fordi Danmarks "Folkekirke" forkynder menneskabte love = der ikke indeholder

  Guds Segl

 http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894  

 


Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST  

Her er så noget at tænke lidt videre over for

Evangelisk Luthersk Netværk

 og også for

Indre Mission  ???

 for jeg har dette spørgsmål

Kan Ondskab Analyseres  ???

Teori

Der undervises efter ( The Talmud i synagoger ) og ikke efter Tora-Rullerne.  

 Ted Pike's - The Other Israel (full documentary) - YouTube

http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657 

 


 

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….!  

Da 24 præster og én biskop blev vanvittige

 

 -----------------

 Hvilke Partiledere kræver en folkeafstemning på dette spørgsmål ???

 Bønnekald i Hamborg

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Lyt bare en enkelt gang mere

nye vaner kan kræve en tilvænningsproces.

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

-------------------

 Overskriften var

 Da 24 præster og én biskop blev vanvittige

 Citat

 

Forleden skete der det i Haderslev Stift det mærkelige, at 24 præster og én biskop på én gang - som på tælling - blev vanvittige, og samtidig med piber og trommer brød Præsteløftet, som de i sin tid havde svoret. Men endnu mere mærkeligt var det, at stort set ingen i Folkekirken syntes, det var spor mærkeligt…..!

De gejsteliges kollektive vanvid blev synlig for offentligheden - og præsteløftet brudt - da biskop Marianne Christiansen og 24 præster i stiftet besluttede, at nu var det på tide at Haderslev fik en islamisk stor-moské - med kuppel og minaret og hele menageriet - og at det skulle Haderslev Kommune sørge for.

Det første spørgsmål, jeg stillede mig selv, da jeg hørte om den vanvittige biskop og hendes 24 vanvittige præster var: Hvorfor? Hvorfor i Himlens Navn beslutter kristne præster, at det er blevet deres lod at sørge for islams udbredelse i Danmark - fremfor slet og ret at gøre det rigtige for en kristen præst - nemlig at følge dåbsbefalingen om at “…gøre alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, i Sønnens og i Helligåndens Navn”?

Det næste spørgmål, jeg stillede mig selv var: Hvordan kan en biskop og 24 præster i ét og samme stift på én gang aldeles glemme det løfte, som de højtideligt - og under éd - svor, før de kunne blive præster i Den Danske Folkekirke?

For det lader jo til, at de kollektivt, for krampagtigt at udstråle humanitet, har svedt ud, at de gav følgende løfte: “… at jeg vil bekæmpe sådanne Lærdomme, som strider mod Folkekirkens Trosbekendelse…”

Og jeg gentager - til gavn for de mere langsomt opfattende: “… at jeg vil bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod Folkekirkens Trosbekendelse.
Sådan har de altså svoret, denne biskop og hendes 24 følgagtige præster!

Og derfor kunne man med god ret have forventet, at folkekirkens hundredtusindvis af medlemmer ville have brudt ud i et frustrationens råb, da man erfarede, at Haderslev Stifts gejstelige med fuldt overlæg havde brudt deres præsteløfte - for i stedet at promovere islam. Men i stedet sad folkekirkens medlemmer bare og gloede….

Med venlig hilsen
Søren Espersen

 Citat  Slut


 Folketingets  Trosbekendelse

Det næste spørgmål, jeg stillede mig selv var: Hvordan kan en biskop og 24 præster i ét og samme stift på én gang aldeles glemme det løfte, som de højtideligt - og under éd - svor, før de kunne blive præster i Den Danske Folkekirke?

For det lader jo til, at de kollektivt, for krampagtigt at udstråle humanitet, har svedt ud, at de gav følgende løfte: “… at jeg vil bekæmpe sådanne Lærdomme, som strider mod Folkekirkens Trosbekendelse…”

Jeg - Saxo-Poul - husker

 Jeg husker min trosbekendelse = fra dengang jeg som 14 årig = blev Konfirmeret og den lød således

 Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

 


 

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke stjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 Sådan ser de Katolske 10 Bud ud i min Katekismus.

 --------------

Her i maj måned 2015 = det vil sige = for cirka 35 år siden = er der i 1980 fundet 10 andre bud.  Hvis jeg har forstået dette budskab korrekt = så er budskabet i disse ( 10 Bud ) dette

Naturen  før  mennesket.

 

  De 10 Gaia Bud

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 


 

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Lidt om ( Guds Lov = De 10 Bud )  Budbringeren var Moses.

Billeder af moses 10 bud

Billedresultat for moses og de ti bud

Budskabet stod på 2. stentavler = skrevet med Guds finger.

De 10 bud - Wikipedia, den frie encyklopædi

Billeder af moses og de ti bud

Billedresultat for moses og de ti bud

 Flere billeder af moses og de ti bud

Sinaj-bjerget - Moses og de 10 bud - Bibelselskabet

 Hvordan blev Bibelen samlet  ???

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


Du kan på dette Link  www.Kulturpartiet.dk  høre lidt Dansk Musik.

 Sådan

Så gør vi Sådan _ når vi stryger vort tøj.

Hvad gør vi så = Så gør vi sådan = når vi er nysgerrige = så stiller vi disse spørgsmål.

Hvordan ??? Hvorfor ??? Hvornår ???

Hør hele (  Sangen ) på dette Link.

www.Kulturpartiet.dk

 

www.youtube.com/watch?v=iExEpI_DkVc
15/10/2011 - Uploadet af danskmusik1
Fra Koncerten Store Vega 26 - 09 - 2004 Steffen Brandt and Tina Dico perform Leonard Cohen's ...
 

 

Budbringeren af ( Guds Lov = De 10 Bud ) til folket

 var Profeten Moses. Det skete for cirka 3500 år siden ???

----------------------

Disse 10 Bud = de står kun i en Bibel = der endnu ikke er forfalsket og måske i Jødernes Tora-Ruller = eller The Talmud  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

  Bibelen 

2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

også = Guds Lov = De 10 Bud = er forfalsket.

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat

for forskellige

Religiøse Juridiske Fiflerier

 Hvem gjorde dette - og hvorfor  ???

 


 

Satans Plan var at forfalske

Guds Lov = De 10 Bud

Hvordan ??? Hvorfor ??? Hvornår ???

 


 Bibelen  fortæller

der mangler noget i Bud nr. 2  = og i Bud nr. 4. mangler 

GUDS  SEGL

( Teorien er. Dette skete for cirka 1700 år siden cirka )

Konstantin den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

Zorba the Greek - Zorbas Dance (Anthony Quinn) - YouTube

Billedresultat for kONG kONSTANTIN DEN STORE

Billeder af KONG KONSTANTIN DEN STORE

 Er = Katolikker = Kristne ???

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

 

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) og kun i Bibelen

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 Hvordan ??? Hvorfor ??? Hvornår ???

--------------

Hvorfor ???

fordi ( Den Katolske Kirke )  gør krav på al religiøs magt

i himlen og

på jorden

og i helvedet under jorden.

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Den øverste repræsenterer himlen

Den mellemste repræsenterer jorden

Den nederste repræsenterer Helvedet.

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

Det giver Satan den fordel i den religiøse forkyndelse = at himlens religiøse budskaber = kan blandes sammen med helvedets budskaber = og præsenteres som den den rene = sandhed = forklædt under en facade af godhed = når det religiøse budskab = præsenteres her på jorden.  

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 Den første infiltrering skete ( efter min opfattelse ) i en synagoge. Min opfattelse kan være forkert = men er en mulighed = som teologer kan udforske nærmere. Dette har jeg fundet i Bibelen.

Revelation = Johannes Åbenbaring  Kapitel 2 Vers 8. og 9.

Menigheden i Smyrna

Og skriv til englen for menigheden i Smyrna: Dette siger den første og den sidste, han som var død og blev levende: ! Jeg kender din trængsel og din fattigdom - men rig er du - og jeg ved du spottes af dem, der påstår at være jøder, og ikke er det, men er satans synagoge. !

Teori

Der undervises efter ( The Talmud i synagoger ) og ikke efter Tora-Rullerne.

 Ted Pike's - The Other Israel (full documentary) - YouTube

Teori

Den Katolske Kirke i Rom = den er måske Farisærernes religiøse militære hovedkvarter og Kommando-sektion. Om de ( jøder = Jews ) der underviser efter ( The Talmud ) de er måske Khasar-jøder ???

Doktrin nummer 1. efter The Talmud.

Du må ikke myrde dine fjender direkte = men du må gerne myrde dine fjender = ved hjælp af stedfortrædere.

Desuden står dette  i ( The Talmud ) om jøder

"Jewish life was regulated by the Pharisees,...

the whole history of judaism was rekunstructed from the Pharisaic point of view,... Phariasaism skaped the character of judaism and the life and thought of the jew for all of the tuture."

Jewish Encyclopedia "Pharisees" p. 666

 Står ( Guds Lov = De 10 Bud ) i ( The Talmud ???

Er indholdet af ( The Talmud ) forfalskninger af

Tora-Rullernes religiøse indhold  ???

 Budbringeren af ( Guds Lov = De 10 Bud ) var Moses


 

 Tora - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Billeder af torarullerne

Billedresultat for torarullerne billeder 

Flere billeder af torarullerne

 Verdens ældste tora-rulle fundet | Religion.dk

 


Ifølge denne Teori

Satan = blev smidt ud af = himlen = fordi han ikke ville overholde

Guds Lov = De 10 Bud )

 men selv indtage Guds Plads i himlen. Hvad er Satans planer nu ???

Han myrder alle kristne fordi = de forkynder Sandheden om Gud og fordi Sandheder kan afsløre religioner = der baserer deres tro på løgne.

Men for at overtage al religiøs magt = her på jordkloden = er det nødvendigt at få fjernet

Guds Lov = De 10 Bud )

Det sker i første omgang = for omkring 1700 år siden = hvor der efter

Kong Konstatin Den stores død = bliver mulighed for = at forfalske

Guds Lov = De 10 Bud )

Disse 10 Bud = lyder i min danske Katekismus = fra 1925 = således

 

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat

for

Religiøse Juridiske Fiflerier

  hvorfor  ???


 Fordi det gav disse fordele

1. Guds Segl = er fraværende i disse ( 10 Bud ) og  det giver muligheden for B´aal = at overtage forkyndelsen af Kristendommen = sandsynligvis efter et møde i Laodikea. Derefter kan den Katolske Kirke - overtage den "Kristne forkyndelse" efter sine egne religiøse doktriner.

2. Det bliver muligt fordi ( Guds Segl ) mangler = at sammensætte en ny religion = helt uden =

Guds Lov = De 10 Bud )

Den Katolske kirke bruger fraværet af  Guds Segl til at skrive Koranen og skabe Muhammed.

Desuden giver det mulighed for = at skabe 10. andre Bud = der lyder således

 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

  10 Bud

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

 

Forsøgt oversat fra Engelsk til Dansk. Har kun 7 års skolegang - så eliten må på banen - og korrigere for eventuelle fejl.

 

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen. 


 http://www.tavshedens-tyranni.dk/61038788 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554867  

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561 

 Grundlovsnyt - YouTube


 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

jugoslavernes historie

Rød Alarm

Det er muligt = at tænke sig om = en ekstra gang 

Det folk der ikke husker sin egen historiske fortid - vil havne på den historiske kirkegård for glemte folkeslag.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

----------------------------

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

Et billede af Martin Luther

2017 - 500 år efter Luther!

 938 - The Jesuits and the Counter Reformation Part I ...

 

>>Vi kan ikke forhindre fuglene i at flyve over vores hoveder, men vi kan forhindre dem i at bygge rede i vores hovede. Således kan vi heller ikke forhindre onde tanker i vores hovede, men vi kan forhindre dem i at slå rod i vores hjerte, så de ikke bliver ophav til onde gerninger << 

( Martin Luther )

 --------------------

 

 Da  Guds  Segl findes

i Bud nummer 4. = så kan det være interessant = at vide hvorfor  vi mennesker skal overholde

Bud nummer 4.

som lyder således

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

Her siger Martin Luther  følgende om

Sabbatten

Citat

 

>>Gud velsignede og helligede sabbatten". Dette har han ikke gjort med nogen anden skabning ... Betydningen af dette er især den, at vi heraf skal lære at forstå, at den syvende dag formentlig passer sig for og bør anvendes til gudstjeneste. Thi helligt er det, som er afsondret fra alle andre skabninger og indviet til Gud, at hellige vil sige at udvælge og sætte til side til helligt brug eller gudstjeneste.<<

>>Derfor er sabbatten fra verdens begyndelse beskikket til gudstjeneste. Og således skulle den menneskelige natur, såfremt den var forblevet i sin uskyldighed og arvelige retfærdighed, have priset Guds ære og hans velgerninger, og på sabbatten skulle menneskene have talt med hinanden om Guds, deres Skabers, usigelige godhed.<<

>>Og om end mennesket ved synden har tabt Guds erkendelse , så har Gud villet, at budet om at hellige sabbaten skulle forblive, og har villet, at man på den syvende dag skulle øve og indprente hans ord og gudstjenesten, sådan som den af ham er forordnet, på det vi mennesker først skal betænke, hvad der formentlig er vort kald og vor stand, nemlig at vor natur er skabt til, at vi skal erkende og prise Gud. <<*)

Citat af Martin Luther slut. Fundet i Det nye Testamentes sabbat af

J. G. Matteson.

 Citat  Slut

 


 The Conspiracy Of The New World Order World War 3 The ...

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 

 

Dette gør nogle = Danske  Mødre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 

Morten Uhrskov: Demografi og indvandring - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=MW--iDvgArw
14/08/2014 - Uploadet af ismail
Morten Uhrskov: Demografi og indvandring ... Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...
 
Hvilke Politikere bør udskiftes ved næste Folketingsvalg
og med hvem  ???

 

 Grundlovsnyt - YouTube

 

 


 

New Joint Declaration between the EU and Greenland signed

ec.europa.eu/news/2015/03/20150319_en.htm Oversæt denne side
 
19. mar. 2015 - A new Joint Declaration on the relationships between the EU and Greenland was signed by President Jean-Claude Juncker, Greenlandic ...
Du har besøgt denne side den 07-05-15.

 


 

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

  Er Grønland nu foræret væk til EU  ???

 Billeder af joint declarationen. og helle thorning

 

 Billedresultat for joint declarationen. og helle thorning

 Flere billeder af joint declarationen. og helle thorning

Debatten er myrdet

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

derfor ved du ( sansynligvis ) heller ikke dette  

 Oversæt denne side

 Joint Declaration on the Doctrine of Justification - Wikipedia ...

 Grundlovsstridig Underskrift


 Hvorfor er denne underskrift Grundlovsstridig ifølge

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Fordi dette står i

Bibelen  

Det Gamle Testamente

Første Mosebog. Kapitel 1. Vers 1.

I begyndelsen skabte Gud Himlen og Jorden. 

Det betyder ganske enkelt = at det offentlige rum = også tilhører = vores Kristne Gud

ifølge

Danmarks Riges Grundlov af 1953

og desuden står Paragraf 4. også i Grundloven   

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 Grundloven af 1953

 Da den Evangeliske Lutherske Kirke ifølge Grundloven forkynder

Sandheden

Kan den officielt ikke være en

Katolsk Kirke.


 

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 Nu kan det være svært at forsvare sin familie og sine landsmænd - hvis man ikke har analyseret = Koranens indhold = samt hvorfor Koranen kræver en massiv indvandring af muslimer.

Jihad som kolonisering af nyt land

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

Kvinder

Taqiya

Oplys dig selv

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

-----------------

 

"det folk der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

  Nu kan det være svært = at vedkende sig sin Fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

Danske  Mødre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


 

 Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 

 Læs artikel 

Lidt om Islams opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 

 Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Commander des livres actuels sur ce lien

Bestellen Sie aktuelle Bücher zu diesem Link-

Order current books on this Link

Bestil evt. aktuelle bøger på dette Link  

 www.PoliticalIslam.com

 

 Political Islam - YouTube   

 www.PoliticalIslam.com   

 

Kafr eller Kafir 

Taqiya

Hvornår kan vi købe  Bill Warners bøger  oversat til Dansk ??? 

 When can we buy Bill Warner's books translated into Danish ???

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 The Status of Women ...

 

www.youtube.com/watch?v=8B_3xiIi4lE
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV Show ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma ...

 

 

 En Pause inden den lange militære religiøse teori.

 

Grundlovsnyt - YouTube

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 Islam: What the West Needs to Know - Trailer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Sm-GBMUqRU8
14/05/2007 - Uploadet af johnsobieski1683
Walid Shoebat was proven to never have been a muslim. These are the kind of people you find attacking ...
 
Revelation = Dansk Bibel = Johannes Åbenbaring.

 


 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 

 Vi er nogle danskere - der føler med - USAs befolkning.

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

Det evige spørgsmål - der bliver tilbage

Hvordan var det muligt  ???

 Billeder af world trade center

Flere billeder af world trade center

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Hvilke forudsætninger gjorde denne begivenhed mulig ???

 


 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.


 

Revelation 17 Whore Babylon Antichrist - Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=toBOML5W4uQ
23. okt. 2007 - Uploadet af bibleortraditions
This is a study of the Book of Revelation chapter 17. The Apostle John's vision on the island of Patmos in ...
 
Revelation hedder i en = Dansk Bibel = Johannes Åbenbaringer

 

 Lidt om Penge og samfundet

Penge skabt som gæld - Det moderne slavesystem - YouTube

www.youtube.com/watch?v=-GdP6NLmc4Y
23. nov. 2014 - Uploadet af Åbne Øjne
Penge er noget som alle lag af samfundet kender til. Nogle har masser og andre har ingen, men hvad ...
 
 
Video til den gode den onde og den grusomme musik
 
 
Video til keiser report youtube
 
 
Video til The Good, the Bad and the Ugly ending scene.avi
 
 
Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU
 
 
 Det ville være logisk = at stemme på en Politiker = der ved noget om økonomi
og som også kæmper for Danmarks økonomiske selvstændighed.
 
 
Gode penge (Debat)

Gode penge (Debat)

Bog, hæftet

Sprog: Dansk

Sociolog Ole Bjerg sætter med “Gode Penge” fokus på, hvordan vores økonomiske system ren…

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 


 

Bill Cooper Debunked Jordan Maxwell - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Ur_mdgx2STk
29. dec. 2010 - Uploadet af VerseByVerseBT
While listening to William (Bill) Coopers famous "Mystery Babylon" series I noticed that Bill was reading ...

 


 Bør Kristne være aktive i Politik ???

 

 Danmarks Grundlov skal naturligvis tages særdeles alvorligt.

 
Fortalens første sætning med forvanskningen med 'man' på facaden af Københavns Byret

 


 Al-Azhar Moskeen er også en flot lovbygning.

Billedresultat for al-azhar moskeen

 Men religiøst er de krævende = hvis det jeg hører er rigtigt = nemlig at der indkaldes til bøn =

5 gange i døgnet = 7. gange om ugen = og så lyder det således.

Så lige dette spørgsmål = som de to Partiledere = kan tænke lidt over.

 Hvilke Partiledere kræver en folkeafstemning på dette spørgsmål ???

 Bønnekald i Hamborg

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...

 


 Velkommen på besøg i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark 

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 


Dette burde samtlige  befolkninger i

Europas Nationalstater

have vidst = kort efter at anden verdenskrig i maj 1945 = den var slut.

 nemlig

at de Nordafrikanske lande = der er markeret med en lysebrun farve = de fleste af dem var

Kristne  Nationalstater

for cirka 1400 år siden.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 www.OpenDoors.org

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

Hvis jeg hørte rigtigt = så har muslimer = skåret struben over på

90.000 Indere

på en enkelt dag.


 

 

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

 


 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

--------------

Danske  Mødre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 

 www.Opendoors.org

 http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657

 


 Glemte religionskrige  = eksisterer  de  ???

Hvem glemmer = og = hvem husker = og = hvorfor ???

 Findes forklaringen i

 Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Massiv Censur

 kaldes også for

www.TavshedensTyranni.dk 

 

The sound of silence - Paul Simon and Art Garfunkel ...

www.youtube.com/watch?v=5gFnCwVqbWs
1. jun. 2012 - Uploadet af serena0001912
Disturb the sound of silence. Fools, said I, you do not know, silence like a cancer grows, hear my words ...

 


Har Reformationen = og = Kontra-Reformationen = også været udsat for

www.TavshedensTyranni.dk 

 

 2017 - 500 år efter Luther.  

Martin Luther

født 1483 = død 1546

www.Google.dk 

 

 


 Har research på Århus universitet = ført til = at dette Universitet = også vurderer = at reformationen og kontrareformationen ikke har nået sin afslutning endnu ???

 

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 


 

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

Hvem husker

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

 


 

Flere billeder af bilderberg

 

 Hvem husker Kong Arthur - og ridderne om runde bord  ???

www.kingarthurstemple.yolasite.com

 


 

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

www.youtube.com/watch?v=zAUL2tuD6Y0
24/09/2014 - Uploadet af Eyvind Dk
Søren Krarups mening om De Radikale - kunne ikke sige det bedre selv!!!
 

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Søren Krarup om De Radikale - YouTube

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

 


 

Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


 The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 


 En takke-sang til ( Guds Søn = Jesus ) der døde på Korset

PERLEPORTEN - Niels Peter Finne, Ebbe Andersen og Stig ...

www.youtube.com/watch?v=WNm22BPg8t0
08/03/2010 - Uploadet af FGPMinistries
Gospel - Perler fra den Kristne SangSkat Medvirkende: Niels Peter Finne, Ebbe Andersen, Stig ...

 


  Magna Carta

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

Billeder af torben mark pedersen

Billedresultat for torben mark pedersen

 Flere billeder af torben mark pedersen

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 

  

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

på 

Trykkefrihedsselskabets  hjemmeside

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

 Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Katrine Winkel Holm

 Tillykke med 10 års jubilæet

Pressen var på plads, da Lars Vilks modtog Sapphoprisen. FOTO: Steen Raaschou

 www.Trykkefrihed.dk

Hør Jubilæumstalerne på Video

----------------

 Derfor gør noget - Personligt - mens der er tid.

Støt ytringsfriheden, bliv medlem 

Gør en forskel = Støt Ytringsfrihedens Frontkæmpere = bliv medlem.

 Grundlovsnyt - YouTube


Det er en lokal National opgave  og en  Global National opgave at Bekæmpe

Tavshedens Tyranner

 The Sound of Silence (Original Version from 1964) - YouTube

 Derfor denne opfordring til dig = meld dig ind i Trykkefrihedsselskabet

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

 


 

  Billeder af mellemøsten

 


http://www.oplys-dig-selv.dk/371635266 

 


Læs evt. i Bibelen = Daniels Bog = Kapitel  7.  Vers 24 -25

Han tragter efter = at ændre tider og Lov.

Hvordan skal det foregå

----------

 

 Hvorfor bliver Bibler forfalsket  

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

Dr. Stan Monteith at prophecy club - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fKqVcCGy_6k
29. nov. 2011 - Uploadet af Q69573
Dr. Stanley Monteith explains how and why in this presentation of the ... of information regarding the ...
 


 

NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) - videos

www.globaltime.tk/videos/watch/6vQJauL5Zfs Oversæt denne side
 
A great overview of the NWO's plan and principals. truthseekertimes.ca. ... NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) 4 years ago. 4, 179 views. 23 Likes 0 ...

 


 

4. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=b-ROFwP7L3g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 


Der kan eventuelt Printes debatoplæg ud fra dette link

www.Sabbat-Kristne.dk  

 


 
 Præsenteret her 27. juni 2015

Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land


http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

 Et folks Kultur = det er folkets daglige vaner= ifølge nu afdøde socialdemokrat og filolog Hartvig Frisch.

 Hartvig Frisch - Wikipedia, den frie encyklopædi

 www.Medie1.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nekrolog over Rolf Slot-Henriksen (60) - Altinget

Du kan læse om Danmarks Kristne højtider på dette Link

www.danskkultur.dk

under overskriften 

Mærkedage

---------------

Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

 Flere billeder af rolf slot-henriksen


 Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

 

 Billedresultat for rolf slot-henriksen nærdødsoplevelser

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 


 Islams  Kulturkrav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

Læs klummen   

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 Fup eller Fakta

http://www.sabbat-kristne.dk/288090714  

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk 

 


 Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 

 Klik på billedet - Rolf Christian Slot-Henriksen

 


 

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

www.FortidensJelling.dk

Rolf Slot-Henriksen

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov

 

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægger yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

www.danskkultur.dk      www.islaminfo.dk

www.Medie1.dk

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


Grundlovens  Religiøse  Betydning ifølge

Grundlovens = Paragraf 4.

Danmarks Riges Grundlov

den giver enhver person ret til i mit

Fædreland = Nationalstaten Danmark

til personligt = at vælge den Religion og Gud = de vil tilbede.

På betingelse af = at de overholder = Grundlovens Paragraf 67.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 


 Hvad kan gøre Danmarks Journalister og Politikere forvirret.

Jo = det kan disse to

 Terror-Jura = Paragraffer

 Censur Paragraf 266b og Blasfemiparagraf 140.

 fordi de hører hjemme i Koranen.

De hører ikke hjemme i en

Kristen Nationalstats Grundlov.


 Lukas Evangeliet Kapitel 16. Vers 13.

 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene, og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554880 

Dette er min opfattelse lige nu = den 24. juni 2015 = nemlig den

at Danmarks Jurister kan dømme personer efter Juraen i både

Danmarks Riges Grundlov af 1953

og efter

Koranens Sharia-Love.

  Min vurdering kan naturligvis være forkert.

Hvad er din vurdering  ???

Er det godt eller skidt ???


 Lad mig her = Præsentere denne Folder = der blev udarbejdet = dengang

 Rolf Slot-Henriksen

var Formand for

Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk

 -----------------

 Begrebet ( Taqija = Taqiya ) i islam ( Den Lovlige løgn )

Informationsfolder om brugen af lovlig løgn overfor ikke-muslimer og ikke islamiske myndigheder: Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor "vantro", dvs. ikke-muslimer og myndigheder,kontorer,politi og domstole. Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstanderne til at argumentere imod hinanden således at islams sag fremmes og personens ære reddes.

Forhandlingssitivationer med overbeviste muslimer kan give problemer. Man oplever ofte, at muslimer ikke accepterer et ,,nej" eller en begrundelse med henvisning til de gældende regler. Mange tror, at blot de bliver ved med at presse på, vil modparten give efter. Når naturligt nok erkendtligheder og psykisk pres afvises, kan samtalen løbe helt af sporet: Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer. Alle mennesker lyver, men i islam er det lovligt, hvis forhandlingspartneren betragtes som modstander eller vantro eller en del af et såkaldt ,,vantro system". Da er løgn lovligt, specielt for at opnå en fordel for muslimsk religion, islamiske love og skikke eller hvis han føler, at han befinder sig i en kampsitivation. Da kan han forvirre ,,fjenden".

 Godt nok er løgne syndige,  ,,men ikke hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en katestrofe." ( "The 4. Conference of the Academy of Islamic Research", Kairo 1970 )

Teologisk rækker ideen om taqija tilbage i tiden.  ,,Islams bevis", den store teolog Al Ghazali ( 1056-1111 ) udtrykte det sådan: ,, af og til er det din pligt at lyve... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater."

Muhammed lærte os at lyve (taqija i shia-islam )

 "Folk siger: , Lyv ikke ". Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens, at troen udsættes for fare eller nederlag ? Nej. Folk siger: ,Slå ikke ihjel´. Men den almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel.

Hvorfor skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens sejr?

Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. Isig selv er det hverken godt eller dårligt uden de hensigter, der er bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig ? En husmor kan skære kød med den. Og en af islams soldater kan gennembore hjertet på et skadedyr" ( Hizbollahteologen M. Navab-Safavi i appendiks til Amir Taheri.,,Holy Terror",Spheere Books Limited, London 1989 ) Han gav os taqija for at forvirre de vantro og fremme islam.

 En af islams doktriner er læren om  ,,taqiyya",

den religiøse dispensation, som muslimer har til midlertidig at fornægte troen f.eks. i en forhandlingssitivation, således at denne kan spille et fordækt spil, når det er gavnligt for sagen og for at forvirre en modpart af anden religiøs observans. Det kan gå så vidt, at en muslim, hvis det kræves af sitivationen, kan sværge falsk med hånden på Koranen. ( Et kendt eksempel findes i dokumentarromanen: >>Ikke uden min datter<< ) Dette kan endog gøres overfor en ikke muslimsk ægtefælle. Denne dispensation har alvorlige følger, når man skal vurdere værdien af aftaler, samtaler og forlig, da ,,taqiya" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden. Den bruges desværre i mange sammenhænge: asylansøgninger, tilladelser, skat, ansøgninger, og især i forhandlingssitivationer med ,,vantro systemer" eller såkaldte ,,illegitime systemer" ( offentlige myndigheder ).

 Kun sjældent indrømmes brugen af taqija

som i et indlæg af formanden for muslimernes studerende i Danmark ( Islamic Student Organisation ) Jahanimar F. Abdallah i et indlæg i Ekstra Bladet 6.4.97: ,,... vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset med af ikke troende. Vi er ingen kulier mere...den tid er forbi. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet  osv. kan I kun takke jer selv for.

Den kloge narrer den mindre kloge."

 At indrømme brugen af taqija er egentlig imod selve metoden, da det netop er den narrede parts manglende viden om brugen af taqiya, som forvirrer. Den tyske muslimske forfatter og filosof M.A. Rassoul anbefaler i sin bog >>Allahs letzte Botschaft, Argumente fûr den Dialog mit Christen<< ved at føre ham bag lyset. Argumentet henter han i Sura 4,142: Sandelig,hyklere forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem."

 Ofte møder man blandt sunnimuslimer påstanden, at taqija kun findes i shia-islam.

( f.eks imam Leon Soudari i >>Kommentar<<, Kristi.Dagblad juli 98 ). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer er i denne sammenhæng, at taqija er udbredt blandt sunnimuslimer, men påbudt blandt shiamuslimer. Især når en muslim befinder sig i en uheldig eller umulig sitivation, hvor det gælder om at opnå fordele forislam eller sig selv. Taqija er et stratetisk middel for at forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med ordet ,,forsigtighed" hvilket betyder, at den sande muslim i vanskelige sitivationer bør skjule sine egentlige hensigter. Dette ,, at skjule sandheden" har ,,forstillesen" som konsekvens. 

 Den Uvidende Vantro

Dette gælder f.eks Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende vantro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammeds tidlige år. Men disse vers er i modstrid med de senere koranvers, hvor profeten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse. ( Sura 4.92 Islams fuldmagt over de vantro: Sura, 4.95, 47.4, Sura 8 og 9. Overfor de vantro skal muslimen henvise til et korancitat, som jævnfør Sura 16.102 ( ,, vi bringer jer bedre" ) er ophævet ( abrogeret ), især verset :" Der er ikke tvang i religionen" og således snyde den vantro og vække dennes interesse ).

 Begrundelsen for taqija er, at Allah snød sine fjender.

Han snød dem ved ikke at lade ( Guds Søn = Jesus ) dø. Islam nægter derfor, at Jesus blev korsfæstet ( ,,det så kun sådan ud, det forekom sådan" ). Denne lære overtog profeten fra sekten ,,doketisterne".

  THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Muhammed praktiserede taqija

Han snød sine modstandere, siger islamiske teologer som begrundelse for metoden. Her henvises til ,,Freden ved Al-Hudabija", hvor Muhammad narrede sine modstandere. Overenskomsten ved Hudabija havde kun som formål ved forstillelse at få modstanderne til at tro, at han havde gode hensigter.Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka, hvilket lykkedes. Med aftalen fik han adgang til byen, hvor han boede, til han og hans tilhængere kunne tage magten indefra. 

Sunni-muslimer i Vesten fornægter overfor ikke-muslimer eksistensen af taqija. 

 Den konsekvente fornægtelse af, at man anvender forstillellelse overfor enkeltpersoner og ,,vantro" myndigheder er en del af selve metoden i taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos modstanderen  eller de forhandlede myndigheder, når de ofte langt senere opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika om islam fejlagtig anfører at taqija kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgn i form af taqija, som fandt sted på,, The 4. Conference of Islamic Research" som en god og frugtbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azar universitet må anses som normgivende for sunnimuslimer.  

 Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija for at forvirre modstanderen ved løgn, kendes fra det overvejende sunnimuslimske land Tyrkiet, hvor Erbakan, politisk leder for den tredjedel af vælgere, der stemmer fundamentalistisk i Tyrkiet, aldrig har fortiet brugen af taqija. ( Søsterbevægelsen i Danmark er Milli Gôrûs, DMGT ).

Assia Harwazinski ( tysk islamforsker ) henviser til, at brugen af taqija er så almindelig for mange muslimer, at det er en ,,slags overlevelseskunst", en måde at leve på, både på det personlige plan, men også i islamiske bevægelser, der både har en skjult dagsorden og en åben dagsorden.

De mest yderliggående er undertiden de mest ærlige, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt nok bruges taqija ofte mere bevidst blandt personer, som man i Vesten anser som moderate. Evnen til at bruge taqija ved at udnytte den ,, vantros" naivitet, forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det undertiden kan være yderst svært at se hvem der har ret. Metoden har som et vigtigt mål, at få ikke-muslimer til indbyrdes at blive uenige ! Derfor indledes ofte med en af følgende påstande:

1.a) ,, Taqiya findes ikke", b ) ,,det bruges kun af shiamuslimer", c) Det bruges kun af yderliggående."

2. Ikke-muslimer har det godt,hvor muslimer har flertallet."  

3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen.

4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.

5. Ordet ,,islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams sande indhold ( slm = salama = fred ). Problemet er blot, at ordet ,,islam" faktisk betyder  ,,underkastelse".

Tager en muslim udgangspunkt i en af disse sætninger, ved man , at der bruges ,,forstillelse " for at forvirre eller skabe interesse hos modparten. Derudover kan ofte forventes taqija , hvis en muslim gør et stort nummer ud af de abrogerede ( ophævede ) Koranvers , for eks. verset: ,, Der er ingen tvang i religionen."

 Taqija overfor vantro indledes ofte med Koranverset: Tvang findes ikke i Koranen"

 og påstanden: ,,islam er en tolerant religion", andre religioner har det godt, hvor islams system hersker." At Koranverset er abrogeret/ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt diskriminerende vers, der forvandler islamiske lande til gennemførte apartheidsystemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija i Tyskland bruges overfor tyske myndigheder, offentlige kontorer af sunnier. Kilder for sunniislams brug af taqija er  A.Harwazinski, Gibb og Kramer og ,,Zentrum für Türkeistudien".

Taqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder,

dvs. politi,domstole og myndigheder af enhver art, som ikke accepterer eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndigheder forbløffes over de utrolige og helt usansynlige historier, som bruges blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija, tolkes det som sygelig tilbøjelighed til løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst.Reaktionen er derfor undren og opgivenhed. Netop det sidste , at myndigheden eller personen opgiver, er tilsigtet mål for taqija. Accepterer myndigheden islamisk dominans og underordner  sig alle krav, dæmpes brugen af taqija.

,,Folk siger: Lyv ikke`men dette gælder ikke , når vi tjener Allah."(Muhammed Navab-Safavi ).

Amir Taheri, tidligere redaktør i Teheran, peger i sin bog

>> Holy Terror<<

på Taqija bruges som tilbagetog for at forberede næste slag:,,Negira". 

 "Hvis den rettroende ikke har tistrækkelig magt til at gennemføre islam her og nu, må han gennem flere stadier. Han må starte med at fremme islam gennem propaganda. Men midlerne kan iøvrigt omfatte alt lige fra etableringen af koran-skoler og til snigmord ( Det engelske ord for snigmorder ",,assassin" er direkte overtaget fra arabisk ). Løgn er acceptabel,når det er nødvendigt for at beskytte troens højere interesser ....Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede fjenden, eller som forbereddelse til næste slag (negira ) er tilladelige."

 Informationsfolder udgivet af

www.Danskkultur.dk

 med det formål at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 


Det ser ud til her i 2015 = at den tidligere Kasserer Hr. 

Axel Artke

efter at have overtaget Formandsposten i

Grundlovsforeningen 

 Dansk Kultur 

efter

Rolf Slot-Henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Billeder af rolf slot-henriksen

har fået så meget styr på Grundlovsforeningens hjemmeside at

Danmarks Kultur-erklæring

kan Præsenteres på denne hjemmeside. Den lyder således.

--------
For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stadig stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks Kultur-erklæring. 

1. Vort folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i Oldtid og Vikingetid og formet af Kristendommen , den danske historie og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning til konventioner eller fremmede kulturer.

5. Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur skal imødegås.

6. Politikerne, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks skal Dansk musuk være en væsentlig del af musikudbudet i dansk radio og fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode og som anvendt praksis.

Ungdommen kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

Forsættelsen kan læses på dette Link.

  Læs mere  


Jeg er  

Evangelisk Luthersk Kristen

så derfor har jeg lyttet meget til indholdet på dette Link.  

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 Video til Søren Krarup om De Radikale

Læs mere   

Debat om menneskerettigheder Søren Krarup og Jonas ...

 


 http://www.kulturpartiet.dk/22754407 

 


Kan i unge regne ud = hvilken forskel = der er på disse

Menneskerettigheder = vedtaget i Cairo i 1990 og på

Koranens  Sharia-love = efter at have læst artikel 24 og 25.  ???

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Er du mellem 14 år og 21 år = bør du måske læse Artikel 24. og 25. en ekstra gang. Det er jo trods alt jeres fremtid = det drejer sig om. Det kan kræve ugentlige Analyser.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666  

 


 

935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ...

www.youtube.com/watch?v=nKmtpjPA7ek
16. sep. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ... They Have Made Void Thy Law Part I ...

 


Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Old World Order

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så bygger ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDEN

 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen ører at høre med, skal han høre.

Læs også Vers 5. på dette Link

 Thomas  Evangeliet

www.skjulte-sandheder.dk/56856379

Guds Søn = Jesus

har sagt dette

 (5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Grundlovsnyt - YouTube

Danmarks Riges Grundlov


Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 Kan Kvinder lytte i 11. minutter ???

Have You Forgotten? - YouTube

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

EU
EU
af Henrik Ræder Clausen

 

Prisen: kan skifte : Præamblen på side 57 - må anses som nødvendig politisk grundviden.

 

Sprog  Dansk

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

   I Præamblen ( den Korte udgave ) der er Kristendommen ikke nævnt med et eneste ord. Det betyder = at de nede i EUs Hovedkvarter ikke aner = at vi har en = Kristen Kulturarv = hvilket kan bevises med denne hjemmeside.  

www.danskkultur.dk

 Hvor de fleste Kristne helligdage er omtalt under overskriften

Mærkedage 


 Jeg mener også = at der findes nogle interessante oplysninger = på disse hjemmesider

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550266 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550267 

 

  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


THE SECRETS OF KING SOLOMON!!!! / and Freemasonry ...

www.youtube.com/watch?v=IPV6B0o5v7Y
9. jul. 2014 - Uploadet af john lockett
The Secret of Solomon's Key Revealed by Michael Hoggard. The Prophecy Club ◅ Luke 8: 16-17 ▻ 17/ For ...

 


 

 
---------------

 William Cooper Brotherhood of the Snake Full Length ...

www.youtube.com/watch?v=T0ZDr65DOEs
5. nov. 2014 - Uploadet af Howard Nema
http://www.HowardNema.com Watch the TRUTH TALK NEWS "Where truth the mainstream media ignores is ...

 


 Billeder af William Cooper Brotherhood of the Snake ...

 Billedresultat for william cooper brotherhood of the snake full length

 Flere billeder af william cooper brotherhood of the snake full length

 


http://www.sabbat-kristne.dk/ 

 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

THE SECRETS OF KING SOLOMON!!!! / and Freemasonry ...

www.youtube.com/watch?v=IPV6B0o5v7Y
9. jul. 2014 - Uploadet af john lockett
The Secret of Solomon's Key Revealed by Michael Hoggard. The Prophecy Club ◅ Luke 8: 16-17 ▻ 17/ For ...

 


 

The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw.

www.youtube.com/watch?v=6ApBK2coD-4
6. sep. 2013 - Uploadet af DELETE THE ELITE!!!
The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw. ..... it is simply no reason for any of what has ...

 


 Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 ...

 Billeder af 9/11 harrit