Hvilken 11. september

Overskriften Præsenteret her 13 september 2013

 www.advarselspartiet.dk 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Hun spørger direkte = hvilken 11. september = et godt spørgsmål ???


 

Asmaa Abdol-Hamid om 9/11 og jøder - Video Dailymotion

www.dailymotion.com/video/x2q0fap
 
About; Export; Add to. Asmaa Abdol-Hamid om 9/11 og jøder. Capture date : 01/01/1970; Publication
 
Dette spørgsmål er et godt spørgsmål = det er stillet i 1970
 
 Lige nu = skriver vi 2015. Der er løbet meget vand gennem Skjern Å
efter dette spørgsmål blev stillet første gang i 1970.
 
 

 Første tyrkiske belejring af Wien - Wikipedia, den frie ...

 Blev belejringen af Wien ophævet den 11. september 2015

Med kun 7 års skolegang = har jeg en begrænset viden om historien =  de historiske detaljer = så som = årstal - datoer - og tidspunkter.

 

William J. Federer - Wikipedia, the free encyclopedia

 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_J._Federer
 
Oversæt denne side
William J. "Bill" Federer is an American writer of over 20 book, one of which has sold over a half-million copies "America's God and Country Encyclopedia of ...

 

William J. Federer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18. jan. 2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ... the United States by Dr. Bill Federer http ...

 Omtaler Historikeren ( William J. Federer )  en 11. september

i et eller andet årstal ???


 Jack London - Wikipedia, the free encyclopedia

 Jack London

 Jack London var også en glimrende forfatter. Jeg har læst flere af hans bøger. Jeg har endnu 9 bøger i min bogreol af denne forfatter = selv om jeg har haft mere end 40 adresser - siden jeg forlod skolen som 14 årig. En af titlerne på en af mine 9 bøger lyder således.

EN SOLENS SØN

På side 214 finder jeg følgende sætning.

Citat

"Jeg må først se denne "Fjer af Solen" og tage Maal af stillingen."

"Saa maa De skynde Dem,2 raadede Ierema.2Ellers vil han bare samle en hel Masse Anklager sammen imod Dem og mulktere Dem. Paa den Måde tilvender han sig hele Rigets Beholdning af møntede Penge. Han har faaet fat paa alt, undtagen hvad man har gravet ned."

Side 215 Naa,Fjer af Solen", det er Dem."

VII KAPITEL.  "FJER AF SOLEN"

Øen hed Fitu-Iva, den sidste uafhængige polynesiske Basis i Sydhavet.  

 Citat  Slut

 Denne sætning inspirerer til at høre lidt musik

 John Mogensen - Mennesker bliver spist i Polynesien ...

 Video til På POLYNESIEN SPISER DE MENNESKER

 Billeder af På POLYNESIEN SPISER DE MENNESKER

   Bruger Solens Tilbedere = Søndagen = som deres helligdag ???

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013 

 

Læs det her

http://www.tro-eller-overtro.dk/420077986

 Hvilken dag er ugens Helligdag = ifølge min Danske Bibel ???

-------------- 

Så nu har jeg disse spørgsmål om Danmarks Præster.

Er de = Katolikker eller Jesuitter = eller er Danmarks Præster blevet vanetænkere = fordi de har været udsat for

www.TavshedensTyranni.dk 

Zorba the Greek - Zorbas Dance (Anthony Quinn) - YouTube

 

Billedresultat for kONG kONSTANTIN DEN STORE 

Billeder af KONG KONSTANTIN DEN STORE

Konstantin den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

i de 1700 år = der er gået = siden Konstantin Den Store døde ???

Konstantin den Store (ca. 285-337) | Kristendom.dk

 Billedresultat for Konstantin den store Billeder

 Billeder af konstantin den store

 


 TAK

Jeg vil gerne takke den grønlandske kvinde = der lærte mig at stave til dette Ord.

Research

Jeg betragter dette Ord ( som et Ord ) som specielt er et Ord = der Specielt bruges af Journalister i deres seriøse arbejde for = at bringe det Danmarks befolkning = alle de relevante opgaver = som de bliver pålagt af deres Redaktioner = således at befolkningen = kan oplyses om deres pligter og rettigheder = i den avis de læser dagligt. 

 ANALYSE-SPILLET

 Tænksomhed

Alle avislæsere der lige vil tjekke, om deres avisers nyheder = kan kendes i Virklighedens verden = de kan jo finde sammen i små grupper = en enkelt dag om ugen - og dyrke

 ANALYSE-SPILLET

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Har din avis præsenteret artikler om = hvorfor Reformationen fandt sted ???

Hvorfor skete Reformationen  ???

Friheden i Fare!

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905 

 


 Alle der ¨får lyst til = at dyrke ( Analyse-Spillet ) er velkommen til at printe ugens ( analyse-emne ) ud fra Analyse-Spillets hjemmesider.

www.123hjemmeside.dk

 Hvad kan man som avis læser formode = vil kunne inspirere journalister til at foretage en dybde-borende research = hvor de fundne faktuelle realiteter = kan forklare hvorfor angrebet på

World Trade Center

det fandt sted ??? Det er en faktuel realitet = at dette angreb på

World Trade Center

det fandt sted = den 11. september 2001 = hvis jeg husker rigtigt ??? 

 ----------------------------

 Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 ...

 Billeder af 9/11 harrit

Billedresultat for 9/11 harrit

 Flere billeder af 9/11 harrit

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of ...

www.youtube.com/watch?v=jRUOAGg3bSg
for 2 dage siden - Uploadet af Rimam Jeyehita
Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of Truth*TV] [HD]. Rimam Jeyehita ...
 
 

Hvad fortæller Bibelen  ???

1. Creation To Restoration - Walter Veith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=4LyAngsMYuc
22. maj 2015 - Uploadet af Die Volle Waarheid
Lecture 1 of the series "In the Stream Of Time" Order DVD's @ - dvd@amazingdiscoveries.co.za - 072 500 ...

The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw.

www.youtube.com/watch?v=6ApBK2coD-4
6. sep. 2013 - Uploadet af DELETE THE ELITE!!!
THE GREAT CONSPIRACY: The 9/11 News Special You Never Saw is a 70-minute sequel to The Great ...

 


Det er fakta at dette angreb på ( World Trade Center ) har fundet sted.

Nogen har givet ordren til at det skulle ske =

den 9. september 2001.  

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

 Det skulle også planlægges.

Angrebet blev udført med = militær Præsion = åbenbart med sprængstof = som kun findes i hæren. Min teori kan naturligvis være forkert ??? 


Tilbage til spørgsmålet = Hvilken 9. september = taler vi om  ??? 

 Der er løbet meget vand gennem ( Skjern Å ) siden syndfloden fandt sted = for cirka 4500 år siden.

Var der noget fra = fortiden = der skulle hævnes

af en religion = som havde nogen ritualer om =  at denne hævn skulle finde sted = på en ganske bestemt Dato  ???

 Giver Paven ordrer til det muslimske Broderskab ??? 


Hvor om alting er = jeg er ikke Katolik.

  Vi kan konstatere at ( Den Katolske Kirke )  gør krav på al religiøs magt

i himlen og

på jorden

og i helvedet under jorden.

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Den øverste repræsenterer himlen

Den mellemste repræsenterer jorden

Den nederste repræsenterer Helvedet.

http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894 

 Jeg er ikke Katolik.  Jeg er Evangelisk-Luthersk Kristen

http://www.tro-eller-overtro.dk/420077986 

 

Watchman Broadcast Mike Hoggard Play List - YouTube

 


 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).


 

 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...
 

 

Der står følgende i min danske Bibel.

Ezekiels bog ( Kapitel 20 ) Vers 11 12 - 20 24-25

11. Jeg gav dem mine love og forkyndte dem mine bud. Det menneske, der holder dem, bevarer livet ved dem. 12. Også mine sabbatter gav jeg dem som tegn mellem mig og dem, så de kunne forstå at jeg, Herren, helliger dem.

20. Mine sabbatter skal i holde hellige; de skal være tegn mellem mig og og jer, så i kan forstå, at jeg er Herren, jeres Gud.

24. Fordi de ikke havde holdt mine bud, men havde forkastet mine love og vanhelliget mine sabbatter; deres øjne hang ved fædrenes møgguder ; 25. Så gav jeg dem love, som ikke var gode, og bud, som de ikke kunne bevare livet ved.

 Der står følgende i min danske Bibel

Jeramias Bog Kapitel 10.  Vers 12

I sin kraft skabte han jorden

I sin visdom grundlagde han verden

I sin indsigt spændte han himlen ud.

 Der står følgende i min danske Bibel

Jeramias Bog Kapitel 10.  Vers  14. og 15

Det menneske der ikke ved det er en tåbe

Enhver guldsmed får skam af sine gudebilleder,

for det han støber, er løgn;

der er ikke ånd i dem.

15. De er kun tomt blændværk

de går til grunde, når straffen kommer.

 


 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 


 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pause = på ubestemt tid

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918